Przemysław Stęchły
Adwokat
Prawo rodzinne - ROZWÓD - ALIMENTY

Adwokat Rybnik Szczególnie duż± czę¶ci± spraw Kancelarii s± sprawy rodzinne, w tym:

- rozwody i separacje,

- sprawy o alimenty,

- ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa,

- podziały maj±tków dorobkowych,

- regulacje kontaktów z małoletnimi dziećmi stron oraz egzekucja tych kontaktów,

- sprawy zwi±zane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej,

- sprawy odpowiedzialno¶ci małżonków za zobowi±zania,

- sprawy ubezwłasnowolnienia.

Zakres spraw
Kancelaria czynna
od 8.00 do 16.00
w pi±tki od 8.00 do 13.00.

W poniedziałki i czwartki adwokat przyjmuje także w godzinach popołudniowych
- szczegóły w zakładce kontakt.